Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

HeartHelper samarbetar med Hjärt-Lungfonden i kampanjen "Hjärtsäkra Sverige"

Vad är kampanjen "Hjärtsäkra Sverige"?

Om du vill få HeartHelpers gratis nyhetsbrev, skicka oss ditt namn och e-mailadress via denna länk!

Du har säkert redan sett och hört Hjärt-Lungfondens kampanj "Hjärtsäkra Sverige": sett den på TV, hört den på radio eller läst om den i olika tidningar. Kampanjen startade januari 2013, löper tre år och har som målsättning att:

 • rädda liv genom att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp;
 • hjärtsäkra arbetsplatser genom att fler personer kan hjärt-lungräddning (HLR) och hur man använder en hjärtstartare (D-HLR);
 • öka antalet hjärtstartare och kunskapen i hjärt-lungräddning i samhället samt
 • uppmana till att hjärtstartarens placering registreras och att fler personer väljer att bli SMS-livräddare.

Kampanjen vill fördubbla antalet hjärtstartare placerade i samhället och utbilda åtminstone 100 000 personer i hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare.

Företag och organisationer som är med i kampanjen kan bland annat sätta upp garantimärket, "Hjärtsäker zon", på arbetsplatsen och i övrigt delta i kampanjen. HeartHelper samarbetar med Hjärt-Lungfonden i denna kampanj och vi kan hjälpa Dig och Ditt företag eller organisation att snabbt och enkelt komma igång; vi är ett av Hjärt-Lungfonden godkänt utbildningsföretag som har rätt att dela ut garantimärket till företag och organisationer som möter kraven nedan.

Tala med Håkan hur Ditt företag kan delta, visa Ert aktiva intresse i att hjälpa till att rädda liv, bli framlyft och profilerat av Hjärt-Lungfonden på deras webbplats, och använda detta i Er marknadsföring, både externt och internt. Det är inga extra kostnader förenat med Ert deltagande i kampanjen.

HeartHelper Sverige AB är ett av ett fåtal utbildningsföretag som Hjärt-Lungfonden godkänt och samarbetar med i denna kampanj. Endast de utbildningsföretag som har godkänts av Hjärt-Lungfonden får delta i kampanjen, får hjärtsäkra arbetsplatser enligt Hjärt-Lungfondens kriterier och har rätt att dela ut certifikatet "Hjärtsäker zon" till de företag som deltar.

Hjartsakra_Sverige_med_HeartHelper_Sverige_AB

Även om ni har köpt hjärtstartare från en annan leverantör kan vi hjälpa er att vara med och delta i kampanjen! Har ni ingen hjärtstartare kan du köpa eller hyra från 298 kronor per månad, vi har lösningar för alla behov och alla miljöer!

Vad innebär det att ha en "Hjärtsäker zon" på arbetsplatsen?

Företag och organisationer som möter kraven för garantimärket "Hjärtsäker zon" skall bland annat:

 • se till att det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp och för att larma 112;
 • se till att det finns tillräcklig kunskap i hjärt-lungräddning (HLR) på arbetsplatsen som gör det möjligt att påbörja hjärt-lungräddning inom en minut;
 • se till att det finns en eller flera hjärtstartare på arbetsplatsen som gör det möjligt att defibrillera inom 180 sekunder;
 • se till att medarbetarna vet var närmaste hjärtstartare finns och kan hantera den;
 • se till att medarbetarna får regelbunden utbildning och fortbildning i hjärt-lungräddning och hur man använder hjärtstartaren samt
 • se till att hjärtstartaren underhålls med byte av elektroder och batteri när det behövs.

Du får då möjlighet att sätta upp garantimärket och hjälpa till att rädda liv, värdefull kunskap inte bara på arbetsplatsen utan även att kunna när Du är med familjen, med vänner eller utövar olika aktiviteter.

Genom att delta i kampanjen "Hjärtsäkra Sverige" får Du:

 • kvalitetssäkrade utbildningar enligt de nationella riktlinjerna;
 • kvalitetssäkrade hjärtstartare;
 • uppföljning med repetitionsutbildningar;
 • tydlig uppskyltning av Dina lokaler och hjärtstartaren samt
 • hjälp med att registrera hjärtstartaren i Sveriges hjärtstartarregister.

Vad behöver jag göra för att ha en hjärtsäker arbetsplats och delta i kampanjen?

Om Du och Ditt företag vill delta i denna kampanj och hjälpa till att rädda liv, kontakta oss för ytterligare information, via denna maillänk eller per telefon. Vi hjälper Dig att snabbt komma igång!

Vi har lösningar för alla behov och alla miljöer!

"Hjärtsäkra Sverige" är ett initiativ från Hjärt-Lungfonden i samarbete med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring.
www.hjart-lungfonden.se/180sekunder