Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Frågor om hjärt-lungräddning

Under den här fliken har vi samlat ett antal frågor och svar som rör hjärt-lungräddning. Om Du har ytterligare frågor, kontakta info@hearthelper.se så hör vi av oss!

Fråga Svar
Varför är det viktigt att påbörja hjärt-lungräddning så snabbt som möjligt efter det personen drabbats av plötsligt hjärtstopp?

Vid plötsligt hjärtstopp upphör hjärtats förmåga att pumpa blod plötsligt. Om inte hjärtats pumpverksamhet återstartas inom några få minuter, kan nervcellerna i hjärnan dö av syrebrist med risk för permanent hjärnskada. Eftersom det kan ta åtskilliga minuter innan en ambulans eller annan sjukvårdskunnig personal anländer, bör man utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare för att försöka återstarta hjärtrytmen snarast.

Om man kan få igång hjärtverksamheten inom tre minuter från det att hjärtstoppet inträffat, kan ca 70% av de som drabbas räddas till livet. Därefter minskar sannolikheten att överleva med ca 10% per minut och efter 10 minuter överlever få personer.

HeartHelper hjälper företag och institutioner att erbjuda sina anställda en ökad möjlighet att snabbt och effektivt ingripa och rädda liv genom att personalen är utbildad i hjärt-lungräddning och har tillgång till en hjärtstartare när en arbetskamrat, gäst eller besökare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Jag har hört att rekommendationerna för hur hjärt-lungräddning skall utföras nyligen har ändrats -- stämmer det?

Under 2006 togs nya rekommendationer för hjärt-lungräddning fram av HLR rådet i samarbete med svensk expertis. Idag rekommenderas att man gör 30 kompressioner av bröstkorgen åtföljt av två inblåsningar av luft i andningsvägarna ånyo följt av kompressioner etc. Om man av någon anledning inte vill använda mun-mot-munmetoden, är det viktigt att utföra kompressionerna eftersom de, om rätt utförda, hjälper till att cirkulera blod i kroppen samt att förbereda hjärtat för en återstart genom defibrillering med hjärtstartaren.

Det utbildningsmaterial vi använder samt de hjärtstartare som ingår i vår paketlösning följer de nya svenska riktlinjerna.

Varfor bör jag lära mig hjärt-lungräddning?

Rätt utförd hjärt-lungräddning ökar kraftigt sannolikheten att överleva för en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Kombinerar man sedan detta med återstart av hjärtats elektriska aktivitet med en hjärtstartare, ökar man ytterligare chansen att överleva.

Om man kan få igång hjärtverksamheten inom tre minuter från det att hjärtstoppet inträffat, kan ca 70% av de som drabbas räddas till livet. Därefter minskar sannolikheten att överleva med ca 10% per minut och efter 10 minuter överlever få personer.

Vem bör lära sig hjärt-lungräddning?

Kunskapen om hur man utför hjärt-lungräddning på ett korrekt och effektiv sätt är mycket nyttig och användbar, inte bara på arbetet men även i hemmet, i skolan, under sportutövning, på fritiden etc.

Var och hur kan jag lära mig att rädda liv?

Kontakta oss. HeartHelper vill öka sannolikheten att personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp överlever genom att se till att en insats kan göras inom två minuter när en arbetskamrat, gäst eller besökare insjuknat. Vi gör detta genom vår nyckelfärdiga paketlösning som bl.a. inkluderar utbildning av personal samt utplacering av hjärtstartare på företag och institutioner.

Vad är "kedjan som räddar liv"?

"Kedjan som räddar liv" består av fyra länkar, eller steg:

  • Det första steget innebär att man slår larm, ringer 112 och larmar en arbetskamrat.
  • I steg två påbörjar man hjärt-lungräddning bestående av bröstkompressioner samt konstgjord andning.
  • I det tredje steget försöker man återstarta hjärtats verksamhet genom att ge det en elektrisk chock med hjärtstartaren.
  • Det sista steget innebär att avancerad hjärt-lungräddning påbörjas av tränad sjukvårdspersonal som sedan transporterar personen till sjukhus för fortsatt behandling.
Om det är så enkelt att använda en hjärtstartare, varför behöver jag gå en kurs och varför behöver jag lära mig hjärt-lungräddning?

Även om hjärt-lungräddning ensamt ökar chansen att överleva efter plötsligt hjärtstopp kan man ytterligare öka sannolikheten att rädda ett liv genom att kombinera detta med en återstart av hjärtats elektriska aktivitet med en hjärtstartare.
Eftersom en insats behöver göras så snabbt som möjligt är det viktigt att veta var hjärtstartaren är placerad på arbetsplatsen och hur den används, även om den ger talade instruktioner till användaren.