Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Frågor om hjärtstartare

Under den här fliken har vi samlat ett antal frågor och svar som rör hjärtstartare och deras användning. Om Du har ytterligare frågor, kontakta info@hearthelper.se så hör vi av oss!

Fråga Svar
Var kan jag köpa en hjärtstartare?

Kontakta oss. Utplacering av hjärtstartare på företag och institutioner är en del av HeartHelpers nyckelfärdiga paketlösning som inkluderar en insatskedja bestående av utbildning av personalen, utplacering av hjärtstartare, samt underhåll av och ansvar för hjärtstartaren och utgör grunden för en snabb lekmannainsats innan ambulans- eller räddningstjänstpersonal anländer. Det är dock viktigt att komma ihåg att utrustningen i sig bara är en del av beredskapen för plötsligt hjärtstopp på en arbetsplats och vi underlättar för våra kunder genom att erbjuda en färdig lösning.

HeartHelpers motto är "säg inte nej till att rädda liv!"®

Vad anser läkare och sjukvårdspersonal om nödvändigheten att placera hjärtstartare utanför sjukhusmiljön?

"Projekt SALSA" ("Saving Lives in the Stockholm Area") är ett medicinskt forskningsprojekt som leds av Mårten Rosenqvist och Leif Svensson, båda hjärtläkare vid Södersjukhuset. Projekt SALSA avser att klarlägga om man kan öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp genom att placera ut hjärtstartare på allmänna platser i Stockholmsområdet. Finns det hjärtstartare på allmänna platser kan man förkorta den tid som det tar till dess personen tas om hand och man kan återstarta hjärtverksamheten. I Göteborg drivs ett liknande projekt, "Ett hjärtsäkert Göteborg", likaså med målsättningen att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Ett antal hjärtstartare har även här placerats på allmänna platser i kommunen.

HeartHelper vill förkorta tiden ytterligare genom att se till att företag och institutioner erbjuder sina anställda en ökad möjlighet att snabbt och effektivt ingripa och rädda liv genom att personalen är utbildad i hjärt-lungräddning och har tillgång till en hjärtstartare när en arbetskamrat, gäst eller besökare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hur kan jag få reda på om det finns en hjärtstartare på min arbetsplats?

Du kan fråga Ditt skyddsombud, Din personalrepresentant eller på Din företagshälsovårdsmottagning.

Hur kan jag se till att vi får en hjärtstartare på min arbetsplats?

Om Du kontaktar oss tar vi gärna vidare kontakt med lämplig person på företaget för att informera om plötsligt hjärtstopp; hur man kan öka sannolikheten att en arbetskamrat, gäst eller besökare överlever ett hjärtstopp samt hur vår nyckelfärdiga paketlösning underlättar för Ditt företag att skaffa sig en beredskap inför plötsligt hjärtstopp.

Ambulanser och enstaka brandbilar har numera hjärtstartare, räcker inte det? Varför bör det finnas en hjärtstartare även på arbetsplatser?

Även om hjärtstartare nu finns på vissa allmänna platser, i ambulanser och många räddningstjänstfordon samt i ett trettiotal taxibilar tillhörande Taxi Stockholm, räcker detta inte till för att effektivt öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp. Kan man få igång hjärtverksamheten inom tre minuter kan ca 70% räddas till livet men därefter sjunker överlevnaden snabbt med ca 10% per minut. Det är viktigt att komma ihåg att svenska data visar att mediantiden mellan inträffat hjärtstopp och larm ligger på 3-4 minuter samt att mediantiden till dess en ambulans eller räddningstjänstfordon anländer utgör ytterligare 8-9 minuter för en total insatstid på 11-12 minuter. Efter så lång tid överlever färre än 10% och risken att ha drabbats av permanent hjärnskada är stor. Överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Sverige ligger idag endast på ca 5% även om i Stockholm och Göteborg överlevnaden är högre, dock fortfarande under 10%.

Du kan läsa mer om plötsligt hjärtstopp på annan plats på vår webbplats. HeartHelper vill ge anställda en möjlighet att snabbt och effektivt ingripa om en arbetskamrat, gäst eller besökare drabbas av plötsligt hjärtstopp. För att rädda så många liv som möjligt måste tiden till påbörjad hjärt-lungräddning kortas till några enstaka minuter i väntan på att ambulans eller räddningstjänstfordon anländer.

Kan jag skada en person om jag använder en hjärtstartare?

Nej, det finns ingen möjlighet att skada en person genom att använda en hjärtstartare. De enheter som har funnits på marknaden sedan flera år och är avsedda för lekmän har tydliga talade instruktioner som beskriver vad som behöver göras steg-för-steg samt har en inbyggd mikroprocessor som känner av hjärtrytmen innan en elektrisk strömstöt ges. Strömstöten ges endast om personen har s.k. ventrikelflimmer vilket är en mycket snabb hjärtrytm som gör att hjärtat inte pumpar blod ut i kroppen.

Har personen istället drabbats av en svimningsattack, ett epileptiskt anfall eller diabeteskoma är hjärtrytmen normal och hjärtstartaren ger ingen strömstöt. Det är således inte möjligt att ge en strömstöt vid fel tillfälle.

Kan en hjärtstartare användas om ett barn drabbas av plötsligt hjärtstopp?

Ja, om barnelektroder finns tillgängliga bör de användas, om inga barnelektroder finns används de vanliga elektroderna som tillhör hjärtstartaren.

Behöver man tillstånd för att skaffa en hjärtstartare?

Nej, inget tillstånd behövs. Det är tillåtet för både företag och individer att skaffa sig en hjärtstartare. Vi rekommenderar dock att utbildning sker i samband med införskaffandet så att en snabb och effektiv insats kan göras om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Vi diskuterar gärna med Er om hur vi kan hjälpa Dig och Ditt företag eller institution att bygga upp en beredskap och kompetens för ett snabbt och effektivt ingripande vid plötsligt hjärtstopp.

Kan jag få en elektrisk chock om jag använder en hjärtstartare? Kan jag ge någon en elektrisk chock om jag använder en hjärtstartare?

Nej, Du kan inte få en elektrisk chock, inte heller kan omkringstående få en elektrisk chock när apparaten används. Hjärtstartaren ger en tydlig varning att inte hålla i personen innan strömstöten ges.

Vad betyder det när hjärtstartaren säger att "ingen elektrisk chock ges"?

Hjärtstartaren har en inbyggd mikroprocessor som känner av hjärtrytmen innan en elektrisk strömstöt ges. Strömstöten ges endast om personen har s.k. ventrikelflimmer vilket är en mycket snabb hjärtrytm som gör att hjärtat inte pumpar blod ut i kroppen.

Har personen istället drabbats av en svimningsattack, ett epileptiskt anfall eller diabeteskoma är hjärtrytmen normal och hjärtstartaren ger ingen strömstöt. Det är således inte möjligt att ge en strömstöt vid fel tillfälle.

Om personen har ett medicinskt plåster på bröstkorgen, var placerar jag då elektroderna?

Du bör sätta elektroderna på de ställen där de skall sitta för optimal effekt. Om plåstret är stort bör det tas bort eftersom hjärtstartarens elektroder måste ligga an mot kroppsytan för att apparaten skall kunna identifiera hjärtrytmen och kunna ge en elektrisk strömstöt om patienten har s.k. ventrikelflimmer.

Kan jag använda en hjärtstartare även om personen har en pacemaker?

Ja, kom ihåg att om Du ger personen hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare om en sådan finns tillgänglig, är chansen att överleva större än om Du inte försöker återstarta hjärtrytmen.

Kan jag använda en hjärtstartare om underlaget är blött?

Börja med att lyfta eller dra bort personen från det blöta underlaget till en torr yta om detta kan göras snabbt. Påbörja därefter hjärt-lungräddning som vanligt.

Kan jag använda en hjärtstartare om personen ligger på en metallyta?

Börja med att lyfta eller dra bort personen från metallytan till en annan yta om detta kan göras snabbt. Påbörja därefter hjärt-lungräddning som vanligt.

Hur mycket behöver jag klä av personen?

Hjärtstartarens elektroder måste ligga an mot kroppsytan för att apparaten skall dels kunna identifiera hjärtrytmen, dels kunna ge en elektrisk strömstöt om patienten har s.k. ventrikelflimmer. Börja alltså med att öppna kläderna på överkroppen så att det är möjligt att applicera elektroderna korrekt. I den väska hjärtstartaren normalt förvaras finns bl.a. en sax som kan användas för att klippa upp kläderna.

Varför är det viktigt att elektroderna ligger an mot kroppsytan?

Hjärtstartarens elektroder måste ligga an mot kroppsytan för att apparaten skall dels kunna identifiera hjärtrytmen, dels kunna ge en elektrisk strömstöt om patienten har s.k. ventrikelflimmer. Börja alltså med att öppna kläderna på överkroppen så att det är möjligt att applicera elektroderna korrekt. Har personen ett medicinskt plåster kan elektroderna sättas vid sidan av detta om det är litet, ta annars bort plåstret om det är stort.

Vad gör jag om personen har mycket hår på bröstet?

I den väska hjärtstartaren normalt förvaras finns ett fack med sax och rakhyvel som kan användas för att klippa upp kläderna på överkroppen samt raka bort hår pa bröstet. Hjärtstartarens elektroder måste ligga an mot kroppsytan för att apparaten skall dels kunna identifiera hjärtrytmen, dels kunna ge en elektrisk strömstöt om patienten har s.k. ventrikelflimmer.

Skall jag ta bort elektroderna när hjärtrytmen åter är normal?

Nej, låt elektroderna sitta kvar till dess tränad sjukvårds- eller räddningstjänstpersonal anlänt och låt dem avgöra när elektroderna skall avlägsnas.

Jag använde en hjärtstartare på en person men hörde att han inte överlevde. Gjorde jag något fel?

Sannolikt inte. Om inte hjärt-lungräddning påbörjas inom några minuter är sannolikheten att personen överlever liten, kombinerar man hjärt-lungräddning med defibrillering kan man öka chansen att överleva till ca 70% om detta görs inom tre minuter. även med denna snabba, effektiva insats är det dock möjligt att det inte går att rädda livet på den som drabbats. Det är viktigt att komma ihåg att om man inte ger hjärt-lungräddning eller använder hjärtstartaren minskar man möjligheten att överleva.

Vad händer om jag inte kommer ihåg exakt vad jag skall göra nar jag behöver använda hjärtstartaren?

De flesta hjärtstartare har dels en bild som visar var elektroderna skall sitta samt ger tydliga talade instruktioner steg-för-steg. Det är därför mycket bättre om Du använder hjärtstartaren och följer instruktionerna även om Du inte kommer ihåg exakt vad Du skall göra.