Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Frågor om plötsligt hjärtstopp

Under den här fliken har vi samlat ett antal frågor och svar som rör plötsligt hjärtstopp. Om Du har ytterligare frågor, kontakta info@hearthelper.se så hör vi av oss!

Fråga Svar
Vad är plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp, eller plötsligt hjärtstillestånd, innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Syretillförseln till kroppens samtliga organ, däribland hjärnan, upphör och medvetslöshet inträffar inom 10-20 sekunder. Om inte hjärtverksamheten kan återstartas inom några få minuter finns risk för att cellerna i hjärnan skadas av bristen på syre och att permanent hjärnskada uppstår.

Vad är plötslig hjärtdöd?

Plötslig hjärtdöd innebär att personen avlider till följd av hjärtsjukdom inom en timme efter det att akuta symptom först inträffat.

är plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt samma sak?

Nej, plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt är två olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt har en del av hjärtat drabbats av akut syrebrist på grund av nedsatt blodflöde i ett av de blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Syrebristen resulterar ofta i akut smärta, oftast i bröstet men ibland strålar smärtan ut i en av armarna eller längs halsen.

Vem kan drabbas av plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp drabbar oftare män än kvinnor och risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar med stigande ålder. Tidigare friska personer vid god fysisk hälsa kan också drabbas av plötsligt hjärtstopp även om man idag känner till ett tjugotal olika hjärt-kärlsjukdomar som ökar risken för att man skall drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Kan även barn drabbas av plötsligt hjärtstopp?

Ja, även om det är ovanligt kan barn drabbas av plötsligt hjärtstopp. Barn som drabbas av plötsligt hjärtstopp har ofta medfödda hjärtfel eller har drabbats av inflammation i hjärtmuskeln, s.k. myokardit, som ökar risken att detta skall inträffa.

Vad gör man när en person drabbas av plötsligt hjärtstopp?

Det är viktigt att få igång hjärtverksamheten så snabbt som möjligt. Efter det att ambulans tillkallats, bör man i väntan på sjukvårdspersonalen påbörja hjärt-lungräddning (HLR) efter det att man har kontrollerat att luftvägarna är fria.

HLR består av en kombination av bröstkompressioner och inblåsningar av luft i andningsvägarna (se nedan). Bäst chans att överleva har personen om man kombinerar hjärt-lungräddning med att försöka återstarta hjärtverksamheten med en hjärtstartare, ofta också kallad defibrillator. Hjärtstartaren ger en elektrisk chock till hjärtat som gör att det elektriska signalsystemet i hjärtat ofta kan återstartas.

HeartHelper vill öka sannolikheten att personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp överlever genom att se till att en insats kan göras inom två minuter när en arbetskamrat, gäst eller besökare insjuknat. Vi gör detta genom vår nyckelfärdiga paketlösning som bl.a. inkluderar utbildning av personal samt utplacering av hjärtstartare på företag och institutioner.

Hur vanligt förekommande är plötsligt hjärtstopp?

Ca 15 000 svenskar drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp. Av dessa sker ca 2/3 utanför sjukhus såsom på arbetsplatsen, i hemmet, under idrottsutövning eller på annan plats. Av de som drabbas räddas tyvärr endast ca 5% till livet idag med tragiska konsekvenser för familj, vänner och arbetskamrater.

Det är HeartHelpers mål att rädda fler liv genom att placera hjärtstartare på arbetsplatser och andra platser med stor genomströmning av människor. Kan man göra en snabb och effektiv insats inom tre minuter,kan ca 70% räddas till livet.

Kan man förebygga plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp kan drabba personer som har kända hjärt-kärlsjukdomar sedan tidigare men kan även drabba personer som tidigare har varit fullt friska utan några som helst symptom. Man känner idag till ca ett tjugotal olika hjärt-kärlsjukdomar som ökar risken för att man skall drabbas av plötsligt hjärtstopp. Allmänna råd för att minska risken att drabbas av åderförkalkning av hjärtats egna blodkärl, de s.k. kranskärlen, kan även minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Vad gör jag först om en person drabbas av plötsligt hjärtstopp?

"Kedjan som räddar liv" består av fyra länkar, eller steg:

  • Det första steget innebär att man slår larm, ringer 112 och larmar en arbetskamrat.
  • I steg två påbörjar man hjärt-lungräddning bestående av bröstkompressioner samt konstgjord andning.
  • I det tredje steget försöker man återstarta hjärtats verksamhet genom att ge det en elektrisk chock med hjärtstartaren.
  • Det sista steget innebär att avancerad hjärt-lungräddning påbörjas av tränad sjukvårdspersonal som sedan transporterar personen till sjukhus för fortsatt behandling.