Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Introduktion

Plötsligt hjärtstopp är vanligt förekommande

Varje år drabbas ca 15 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp (också kallat plötsligt hjärtstillestånd) varav det stora flertalet, ca 2/3, inträffar utanför sjukhus på arbetsplatsen, i hemmet, under idrottsutövning eller på annan plats. Vid plötsligt hjärtstopp övergår hjärtats normala rytm i s.k. ventrikelflimmer vilket är en oregelbunden hjärtrytm som leder till att hjärtat inte längre pumpar blod runt i kroppen. Syretillförseln till kroppens samtliga organ, däribland hjärnan, upphör och medvetslöshet inträffar inom 10-20 sekunder. Om inte hjärtverksamheten kan återstartas inom några få minuter finns risk för att cellerna i hjärnan skadas av bristen på syre och att permanent hjärnskada uppstår. Idag överlever endast ca 5% av de som drabbas med tragiska effekter för familj, vänner och arbetskamrater.

HeartHelpers motto är "säg inte nej till att rädda liv!"®

HeartHelper vill hjälpa anställda på företag och institutioner att göra en snabb och effektiv insats när en arbetskamrat, besökare eller gäst drabbas av plötsligt hjärtstopp genom att se till att kunskap om hur man på ett korrekt sätt gör hjärt-lungräddning kombinerat med återstart av hjärtrytmen så snart som möjligt. Detta bör ske inom några få minuter för att sannolikheten att överleva skall vara så stor som möjligt. Kan man få igång hjärtverksamheten inom tre minuter ökar man sannolikheten att personen skall överleva till ca 70%.

Vi anser att denna beredskap, kombinerat med tillgång till hjärtstartare, skall vara lika självklar på arbetsplatser som brandsläckare, första förband, nödduschar, ögonduschar och annan räddningsutrustning! Endast genom att det finns kunskap och möjlighet att göra en snabb lekmannainsats innan tränad sjukvårds- eller räddningstjänstpersonal anländer kan ett större antal liv räddas.

HeartHelper ingår i "kedjan som räddar liv"

Vi erbjuder anställda på företag och institutioner ett enkelt sätt att rädda liv. Du kan läsa mer om vår nyckelfärdiga paketlösning under en annan flik på vår webbplats eller kontakta oss för ytterligare information.